Ph.D.-studerende

De Ph.D.-studerende bliver tilbudt et integreret, nærende miljø. MĂĄlet er at vedkommende vil vokse som en uafhængig forsker. Han / hun vil have bĂĄde  det grundlæggende laboratoriearbejdet og det kliniske som arbejdsplads. Dette giver mulighed for at den Ph.D.-studende udfylder vores program til at bidrage med ny indsigt i grundforskning, udvikling af produktive grundforskningsprogrammer, og til at afprøve den kliniske betydning af hypoteser udviklet i laboratoriet.

Vi giver et stimulerende og grundlæggende forskeruddannelsesmiljø med forsknings-spørgsmĂĄl og problemer. Den Ph.D.-studerende og laboratorielederen mødes regelmæssigt for at vurdere den studerendes fremskridt og vil give den nødvendige vejledning og hjælp. Og endelig har de studerende fĂĄet indblik i  begreberne klinisk farmakologi, og er i stand til at anvende farmakokinetiske og farmakodynamiske principper ved lægebehandling.

OgsĂĄ humanbiologi studerende og farmaceutstuderende undervises eller vejledes i konkrete projektopgaver.