Klinisk Farmakologisk Afdeling BFH


Rådgiver sundhedspersonale og administratorer i klinisk farmakologiske problemstillinger, samt deltager i regionalt og nationalt råds- og komitéarbejde på lægemiddelområdet

Klinisk Farmakologisk Afdeling har blandt andet som opgave at rådgive sundhedspersonale og administatorer om rationelbrug af lægemidler, at servicere og formidle klinisk farmakologisk viden til fagpersoner, beslutningstagere og offentligheden.

10

Baseret på samarbejde


Samarbejder med alle kliniske afdelinger, praksissektoren, lægemiddelkomitéer, lægemiddelindustrien, apoteket (farmaceuter) samt større politiske organer i det danske sundhedsvæsen.

20

Over 20 online/fysiske kurser


Vi tilbyder kurser indenfor klinisk farmakologi for flere faggrupper, med fokus på yngre læger og sygeplejersker. Se farmakuser.dk 

Kurser

01

Læger


CRASH 1 -klinisk farmakologi 1-dags kursus

CRASH 2 - klinisk farmakologi - risikopatienten 1-dags kursus

se:  Farmakurser.dk

04

Social- og sundhedsass


Et kursus i basal farmakologi for social- og sundhedsassistenter/hjælpere kan være med til at løfte fagligheden og kompetencerne

se:  Farmakurser.dk

02

Sygeplejersker


Basismodul i rationel medicinhåndtering, Rationel Medcinhåndtering, kompetenceudvikling - Rationel medcinhåndtering, pædiatri + psykiatriske 

se:  Farmakurser.dk

05

E-læring


Farmakologitesten for kliniske vejledere - Medicinregning for pædiatriske sygeplejersker, Farmakokinetik, Sygeplejerske - kend din medicin

se:  Farmakurser.dk

03

Farmakonomer


Opkvalificering af farmakonomer i den klinisk farmakologi kan skabe en større tryghed både på hospitalerne og i kommunerne.

se:  Farmakurser.dk

06

Andre


Pædagog, lægesekretærer, hjemmesygeplejersker

se:  Farmakurser.dk

Udtalelser om kurser

 

Crash 2: Super relevant kursus, som burde være en del af KBU

Undervisning


I er velkomne til at kontakte os ved eventuelt ønske om undervisning i klinisk farmakologi