Borger

Tryg Mor


TrygMor tilbyder Region Hovedstadens borgere muligheden
for at få direkte kontakt til Klinisk Farmakologisk Afdeling. Alle
borgere der har spørgsmål til anvendelse af lægemidler, rusmidler og naturlægemidler inden, under eller efter graviditeten og i ammeperioden, kan ringe direkte til afdelingen to dage om ugen.

Giftlinien


Akuthjælp ved forgiftninger

kontakte os på: Tlf: 82 12 12 12 

Telefontid: Døgnet rundt

Medicingennemgang


Hvis du har en kronisk lidelse, har du mulighed for at få din medicinliste gennemgået, dette hedder medicingennemgang. En medicingennemgang er en fortrolig samtale, der udføres af din læge. Målet er at nå til enighed med dig om dine lægemidler, optimere virkningen af de lægemidler du tager, recucere antallet af problemer, du måtte have med dem, og reducere spild. Din egen læge har mulighed for at kontakte vores afdeling, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital.. Her sidder et panel af læger, der har erfaring i Medicingennemgang