Sundhedsfaglig

Medicingennemgang


En medicingennemgang defineres som 'en struktureret, kritisk undersøgelse af en patients medicin med det formål at nå til enighed med patienten om behandling, optimere virkningen af medicin, reducere medicinrelateret ulempe og økonomisk udgifter for patienten.


Klinisk Farmakologisk Afdeling har ekspertise i at udføre og rådgive om medicingennemgange.


Afdelingen tilbyder


 1. Ambulant medicingennemgang ved fremmøde i Polyfarmaciambulatoriet Fællesmedicinske Ambulatorie, geriatrisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 2. Skriftlige ’oplæg til medicingennemgang’, som indsættes som notat i patientens journal eller fremsendes til kliniker, som så gennefører ændringerne fx egen læge.


  Ambulant medicingennemgang i polyfarmaciambulatoriet eller Skriftlige ’oplæg til medicingennemgang’ bestilles via normale henvisninger, gennem Sundhedsplatformen eller via medicininfo.


  Ring på 38 63 57 00 eller skriv til medicininfo@regionh.dk.

  Oplys altid din e-mailadresse og/eller dit tlf.nr. ved henvendelse til MedicinInfo.


  ​Telefontid: 08:00 ​- ​15​:30


  Medicininfo


  MedicinInfo rådgiver sundhedsfaglige i Region Hovedstaden om lægemidler.


  Et team af læger, farmaceuter og farmakonomer besvarer dine spørgsmål.


  Hvad kan vi hjælpe dig med?
  Brug og håndtering af lægemidler, f.eks.:

  • Bivirkninger
  • Interaktioner
  • Dosering til særlige patientgrupper
  • Medicinering af gravide og ammende
  • Holdbarhed og opbevaring – inkl. tilfælde af forkert opbevaring

  Ring på 38 63 57 00 eller skriv til medicininfo@regionh.dk.

  Oplys altid din e-mailadresse og/eller dit tlf.nr. ved henvendelse til MedicinInfo.


  ​Telefontid: 08:00 ​- ​15​:30

  .

  Bivirkningsmanager


  Hvis du som læge har mistanke om bivirkninger, kan du kontakte os på: Tlf: 51 72 20 80

  Telefontid: 8:00 - 15:30.

  Læs mere

  Klinisk Farmakologisk Afdeling underviser


  Vi underviser bl.a.:


  Medicinstuderende
  Farmaceutstuderende
  Tandlægestuderende
  Humanbiologistuderende
  Kommende speciallæger i klinisk farmakologi (U-kurser)
  Kommende speciallæger inden for andre specialer
  Læger og andet sundhedspersonale i Region Hovedstaden
  Administrativt personale
  Lægemiddelindustriforeningen


  I er velkomne til at kontakte os ved eventuelt ønske om undervisning i klinisk farmakologi.

  Specialuddannelsen i klinisk farmakologi


  Speciallægeuddannelsen varer 5 år ud over basisperioden.


  Den består af en introduktionsuddannelse på 12 måneder og en hoveduddannelse på 48 måneder. Hoveduddannelsen foregår på kliniske hospitalsafdelinger, i Lægemiddelstyrelsen, lægemiddelindustrien og på en klinisk farmakologisk afdeling.  MedicinFunktionen - for praksissektoren


  Medicinfunktionen arbejder for at fremme rationel medicinanvendelse i praksissektoren og kvaliteten i det samlede medicineringsforløb i Region Hovedstaden.
  Ved rationel medicinanvendelse forstås, at overvejelser omkring diagnose, evidens for effekt og bivirkninger, behandlingsvarighed, administration, sikkerhed og økonomi indgår i alle beslutninger om medicinanvendelse

  Læs mere


  Vores personale  Vores teams står parat til at hjælpe dig.

  Hanne R C

  Ledende overlæge, Ph.d. 
  Medicinrådet - Task Force - Lægemiddelkomité

  Tonny S P

  Overlæge, ph.d. - Task Force - Toksikologi - Farmakostatistisk Enhed

  Jon T A

  Overlæge, ph.d. - Pædiatri - Medicininfo - Farmakostatistisk Enhed 

  Espen J S

  Overlæge, ph.d. - Bivirkninger - Farmakostatistisk Enhed

  Kim Peder D

  Professor, overlæge, dr.med. - Toksikolog

  Lene Ø R

  Overlæge - lægemiddelkomité

  Søren B

  Overlæge - Toksikologi

  Mikkel B C

  Overlæge, PhD, Assoc Prof. - Medicingennemgang - Toksikologi

  Henrik H

  Uddannelsesansvarlig overlæge, PhD - Task Force - Toksikologi - MedicinInfo - Farmakostatistisk Enhed

  David P S

  Afdelingslæge, PhD - 

  Christina G

  Afdelingslæge, PhD - Pædiatri

  Dagmar A D

  Farmaceut - Medicinfunktionen

  Rasmus H O

  Afdelingslæge, PhD - Bivirkninger

  Marie L

  Afdelingslæge, PhD

  Charlotte V

  Farmaceut, PhD - Medicinfunktionen

  Helle N J

  Farmaceut - Medicinfunktionen

  Siri V

  Læge i hoveduddannelse, PhD, Medicinfunktionen

  August W S

  Læge i hoveduddannelse 

  Cille B

  Farmaceut, PhD 

  Jonatan K

  Læge, PhD-studerende

  Kristian K

  Læge i hovedudd. PhD, Dr.med. 

  Simon B R

  Læge i hoveduddannelse, PhD

  Anne Mette S S

  Læge, PhD-studerende

  Astrid E

  Læge, PhD-studerende