Sundhedsfaglig

Medicingennemgang


En medicingennemgang defineres som 'en struktureret, kritisk undersøgelse af en patients medicin med det formål at nå til enighed med patienten om behandling, optimere virkningen af medicin, reducere medicinrelateret ulempe og økonomisk udgifter for patienten.


Klinisk Farmakologisk Afdeling har ekspertise i at udføre og rådgive om medicingennemgange.


Afdelingen tilbyder


 1. Ambulant medicingennemgang ved fremmøde i Polyfarmaciambulatoriet Fællesmedicinske Ambulatorium, Geriatrisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 2. Skriftlige ’oplæg til medicingennemgang’, som indsættes som notat i patientens journal eller fremsendes til kliniker, som så gennemfører ændringerne fx egen læge.


  Ambulant medicingennemgang i polyfarmaciambulatoriet eller skriftlige ’Oplæg til medicingennemgang’ bestilles via normale henvisninger, gennem Sundhedsplatformen eller via medicininfo.


  Ring på 38 63 57 00 eller skriv til medicininfo@regionh.dk.

  Oplys altid din e-mailadresse og/eller dit tlf.nr. ved henvendelse til MedicinInfo.


  ​Telefontid: 08:00 ​- ​15​:30


  Medicininfo


  MedicinInfo rådgiver sundhedsfaglige i Region Hovedstaden om lægemidler.


  Et team af læger, farmaceuter og farmakonomer besvarer dine spørgsmål.


  Hvad kan vi hjælpe dig med?
  Brug og håndtering af lægemidler, f.eks.:

  • Bivirkninger
  • Interaktioner
  • Dosering til særlige patientgrupper
  • Medicinering af gravide og ammende
  • Holdbarhed og opbevaring – inkl. tilfælde af forkert opbevaring

  Ring på 38 63 57 00 eller skriv til medicininfo@regionh.dk.

  Oplys altid din e-mailadresse og/eller dit tlf.nr. ved henvendelse til MedicinInfo.


  ​Telefontid: 08:00 ​- ​15​:30

  .

  Bivirkningsmanager


  Hvis du som læge har mistanke om bivirkninger, kan du kontakte os på: Tlf: 51 72 20 80

  Telefontid: 8:00 - 15:30.

  Læs mere

  Klinisk Farmakologisk Afdeling underviser


  Vi underviser bl.a.:


  Medicinstuderende
  Farmaceutstuderende
  Tandlægestuderende
  Humanbiologistuderende
  Kommende speciallæger i klinisk farmakologi (U-kurser)
  Kommende speciallæger inden for andre specialer
  Læger og andet sundhedspersonale i Region Hovedstaden
  Administrativt personale
  Lægemiddelindustriforeningen


  I er velkomne til at kontakte os ved eventuelt ønske om undervisning i klinisk farmakologi.

  Klinisk Farmakologisk Afdeling underviser medicinstuderende.


  Undervisningens formål er at give den studerende forståelse for rationel anvendelse af lægemidler, forståelse for den lovmæssige baggrund for lægemiddelanvendelse i bredeste forstand og den praktiske ordinationsproces


  Faget klinisk farmakologi. og terapi

  Speciallægeuddannelsen i klinisk farmakologi


  Speciallægeuddannelsen varer 5 år ud over basisperioden.


  Den består af en introduktionsuddannelse på 12 måneder og en hoveduddannelse på 48 måneder. Hoveduddannelsen foregår på kliniske hospitalsafdelinger, i Lægemiddelstyrelsen, lægemiddelindustrien og på en klinisk farmakologisk afdeling.  MedicinFunktionen - for praksissektoren


  MedicinFunktionen er en del af Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
  MedicinFunktionen består af fem farmaceuter og tilknyttede læger fra Klinisk Farmakologisk Afdeling. Funktionen har et tæt samarbejde med KAP-H og deres medicinteam.Vi arbejder for at fremme rationel medicinanvendelse i praksissektoren og på tværs af sektorerne i Region Hovedstaden. Det omfatter bl.a.

  • at understøtte lægers viden om og opmærksomhed på rationel medicinanvendelse
  • at udvikle metoder og redskaber, der kan fremme rationel medicinanvendelse, forskning og andre projekter, der sigter på
  • at øge kvaliteten i medicinanvendelsen
  • et tværfagligt, tværsektorielt og nationalt samarbejde

  Læs mere  Zelo Fase 1 enhed


  ​Zelo Fase 1 enhed på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler tilbyder gratis faciliteter til afprøvning af lægemidler på mennesker, og sammen med Dantrials ApS har enheden stor erfaring i at samarbejde med medicinindustrien. Det offentligt-private samarbejde er en vigtig brik i regionens indsats for at få flere medicinafprøvninger tilbage til Danmark.


  Læs mere